Officetel sắp có Nghị định quản lý mới

Officetel sắp có Nghị định quản lý mới

01/08/2019 15:24


Theo thông tin mới nhận được gần đây, Bộ Xây dựng đã đề nghị Thủ tướng Chính phủ cho phép xây dựng nghị định về quản lý, vận hành căn hộ văn phòng kết hợp lưu trú ngắn hạn. Điều này có một chút chỉnh sửa so với thông tư kế hoạch ban đầu.

     Bộ Xây dựng vừa có văn bản gửi Thủ tướng Chính phủ về việc nghiên cứu và ban hành quy chế quản lý vận hành căn hộ văn phòng (officetel). Theo đó, quá trìn nghiên cứu, xây dựng thông tư ban hành quy chế quản lý vận hành loại hình Bất động sản này đang gặp nhiều khó khan và vướng mắc.

Căn hộ văn phòng 

      Đầu tiên, về cơ sở pháp lý và thẩm quyền ban hành, theo Bộ Xây dựng, hệ thống pháp luật hiện hành như Luật Đất đai, Luật Đầu tư, Luật Xây dựng, Luật Kinh doanh Bất động sản,… chưa có quy định, quy chế cụ thể cho loại hình văn phòng kết hợp lưu trú ngắn hạn officetel.

     Hiện tại, theo Nghị định số 81/2017/NĐ-CP, Chính phủ quy đinh chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Bộ Xây dựng nhưng lại không có quy định về nội dung quản lý, vận hành căn hộ văn phòng hoặc công trình xây dựng nói chung thuộc thẩm quyền Bộ Xây dựng. Do vậy, việc Bộ Xây dựng xây dựng thông tư ban hành quy chế quản lý vận hành officetel là chưa đủ cơ sở pháp lý.

      Thứ hai, căn hộ văn phòng ngoài chức năng sử dụng làm văn phòng còn sử dụng để lưu trú ngắn hạn. Theo đó, những người làm việc ở căn hộ này có thể tạm trú tại căn hộ văn phòng ngoài thời gian làm việc, khác với loại hình văn phòng làm việc truyền thống.

     Như vậy, việc lưu trú này là có điều kiện, cần phải có quy định về thời hạn và phải có cơ chế quản lý chặt chẽ, tránh tình trạng lợi dụng để sử dụng căn hộ văn phòng thành nhà ở, dẫn tới tình trạng gia tăng dân số, gây quá tải hệ thống hạ tầng đô thị.

Officetel kiểu mới 

      Thứ ba, về thủ tục hành chính, hiện nay pháp luật mới chỉ có quy định về quản lý sử dụng nhà ở và các công trình dịch vụ khác. Riêng đối với tòa nhà căn hộ văn phòng thì chưa có quy định cụ thể.

Điều này dẫn đến việc ban hành quy chế quản lý vận hành loại hình căn hộ văn phòng phải quy định cụ thể về mô hình quản lý (có cần thiết phải thành lập ban quản lý/ban quản trị đối với tòa nhà căn hộ văn phòng hay không? Nếu thành lập thì phải có các quy định cụ thể về trình tự thủ tục, thời gian, cơ quan giải quyết, thành phần hồ sơ, thời gian giải quyết).

Theo đó, quy chế quản lý vận hành loại hình căn hộ văn phòng cần phải quy định về thủ tục hành chính. Trong khi luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật quy định thông tư không được quy định thủ tục hành chính.

      Thứ tư, về điều kiện đầu tư kinh doanh, việc quản lý vận hành công trình xây dựng đa năng, đa sở hữu, một tòa nhà căn hộ văn phòng có nhiều chủ sở hữu cần có một đơn vị quản lý vận hành có chức năng, điều kiện, đảm bảo năng lực thực hiện công tác quản lý vận hành, bảo trì công trình, đặc biệt là các phần diện tích sở hữu sử dụng chung.

Điều này dẫn đến phải quy định về điều kiện kinh doanh của đơn vị quản lý vận hành công trình. Trong khi luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật quy định thông tư không được quy định điều kiện kinh doanh của doanh nghiệp.

Officetel cần có những quy định cụ thể

      Thứ năm, về xử phạt vi phạm hành chính, cơ chế xử phạt đối với các hành vi vi phạm hành chính trong hoạt động quản lý vận hành loại hình căn hộ văn phòng chưa được quy định trong Nghị định số 139/2017/NĐ-CP ngày 27/11/2017 của Chính phủ. Theo quy định, việc quy định xử phạt thuộc thẩm quyền của Chính phủ.

     Từ các khó khăn vướng mắc trên, Bộ Xây dựng cho rằng, việc ban hành quy chế quản lý vận hành loại hình căn hộ văn phòng theo hình thức thông tư là chưa đảm bảo cơ sở pháp lý. 

     Để đáp ứng yêu cầu, đòi hỏi của xã hội và chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Xây dựng đề nghị Thủ tướng cho phép bộ thực hiện theo hướng xây dựng trình Chính phủ ban hành nghị định quy định về quản lý vận hành loại hình căn hộ văn phòng kết hợp lưu trú ngắn hạn theo quy định tại khoản 3 Điều 19 Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015.

      Trên cơ sở ý kiến chấp thuận về mặt chủ trương xây dựng chính sách của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Xây dựng sẽ phối hợp với các bộ, ngành, cơ quan, tổ chức liên quan nghiên cứu, lập hồ sơ xây dựng chính sách theo quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015.

 

 Tìm kiếm bất động sản

NHÀ ĐẤT BÁN
NHÀ ĐẤT CHO THUÊ
TÌM KIẾM
Tìm kiếm nâng cao
TÌM KIẾM
Bỏ tìm kiếm nâng cao

TIN XEM NHIỀU